سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

محصولات غیر ارگانیک

محصولات غیر ارگانیک

میوه ها و سبزیجات غیر ارگانیک معمولا محصولاتی هستند که به طریقه معمول که ما انتظار داریم پرورش داده میشوند. بسیاری از آنها ممکن است از لحاظ ژنتیکی اصلاح شده و شامل استفاده از کود و آفت کش ها شوند. بیشتر مواد غذایی که در سوپر مارکت ها و فروشگاه اینترنتی مواد غذایی پیدا می کنید غیر ارگانیک هستند. اینگونه محصولات مشخصا ارزانتر از مشابه های ارگانیک خود هستند و این بحث نیز همواره در مورد آنها وجود داشته که تا چه اندازه متفاوت هستند.

 

محصولات ارگانیک

کشاورزی ارگانیک به شیوه های کشاورزی اشاره می کند که که بر اساس استانداردهای تدوین شده هر کشور یا منطقه بین المللی، ترویج و ارتقاء تنوع زیستی، سلامت چرخه بیولوژیکی و بهبود فعالیت زیست شناسی خاک را در دستور کار خود قرار می دهند. این بدان معنی است که مدیریت خاک، چرخش محصول و تکنیک های باروری بدون استفاده از مواد شیمیایی انجام میشود. بیشتر مردم به زبان ساده تر کلمه “ارگانیک” را به محصولاتی نسبت می دهند که در تولید آنها از هیچگونه مواد شیمیایی شامل کودها و آفت کش ها استفاده نمی شود، اما این موضوع همواره صحیح نیست. در واقع در این زمینه مقررات و استانداردهایی تدوین شده که حداقل میزان آفت کش ها و مواد شیمیایی موجود در محصولات ارگانیک را مشخص می کند که معمولا کمتر از همتایان غیر ارگانیک آنها است، اما به طور کلی میوه های ارگانیک نیز حاوی آثار اندکی از آفت کش ها یا مواد شیمیایی مورد استفاده برای کنترل بیولوژیکی هستند.

 

تفاوت ….

بنابراین تفاوت عمده میان میوه و سبزیجات دو دسته معمولا به نوع و مقدار آفت کش و کودهای شیمیایی مورد استفاده در پرورش آنهاست. جالب است بدانید ادرار شما نشانه خوبی از تفاوت میان ایندوست چراکه باقی مانده آفت کش های مواد خوراکی در کلیه های شما رسوب میکنند و سپس در ادرار آثار خود را نشان می دهند در حالی که در رژیم های غذایی ارگانیک این موضوع کمتر اتفاق می افتد. همچنین تهیه یک محصول غذایی به روشهای صنعتی و مصنوعی می تواند منجر به از دست رفتن برخی مواد مغذی، معدنی و خواص طبیعی موجود در آنها شود. این دو تفاوت در واقع انگیزه مردم در استفاد از محصولات ارگانیک را افزایش می دهد و این در حالی است که برخی دیگر کماکان معقدند تفاوت عمده میان آنها وجود ندارد.