سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فرایند جذب هیئت علمی

فرایند جذب هیئت علمی

فرایند جذب هیئت علمی

آشنایی با فرایند جذب هیئت علمی دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی

هر ساله در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور نسبت به جذب اعضای هیئت علمی اقدام می شود. جذب این افراد به صورت یک فرایند کلی انجام می گیرد و افراد جذب شده به هیئت علمی دانشگاه افزوده می شوند و در دانشگاه یا موسسه آموزشی مشغول به کار می شوند.

به طور کلی مراحل و فرایند جذب هیئت علمی دارای مراحل زیر می باشد :

1- اعلام نیاز 2- فراخوان 3- جذب دانشگاه مرحله اول 4- استعلام و تحقیق 5- جذب دانشگاه مرحله دوم 6- اعلام نظر به هیئت مرکزی

مرحله اعلام نیاز : مرحله نخست از فرایند جذب هیئت علمی دانشگاهها ثبت نیاز می باشد. دانشگاهها در این مرحله پس از ثبت نیاز و اعلام شرایط اختصاصی دفتر نظارت ، درخواست های نیاز را بررسی نموده و تعداد مورد تایید را مشخص می نمایند. موسسات و دانشگاهها با توجه به افراد مشخص شده ف اعلام نیاز خود را نهایی می کنند.

در شروع فراخوان دانشگاهها با توجه به تعداد نفرات مورد نیاز اعلام فراخوان می نمایند.

بعد از تخصیص و شروع فراخوان متقاضیان به ترتیب نسبت به ثبت اطلاعات ، واریز وجه و تعیین اولویت اقدام می کنند. سپس با توجه به شرایط تعیین شده برای اولویت ها پالایش اتوماتیک انجام می گیرد.

مرحله بعدی فرایند جذب هیئت علمی مرحله اول جذب دانشگاه می باشد. در این مرحله برای دانشگاهها دسترسی به پرونده متقاضیان ایجاد شده تا بررسی اولیه صورت پذیرد. پس از آن اصل مدارک متقاضی را دریافت می کنند.

در مرحله استعلام و تحقیق پرونده های مورد تایید کارگروه علمی و هیئت جذب براب بررسی بیشتر به مرحله استعلام و تحقیق فرستاده می شود.

نتیجه استعلام و تحقیق به جذب دانشگاه مرحله دوم می رسد تا در کارگروه عمومی بررسی و پس از تایید هیئت اجرایی ، پرونده در دبیرخانه مرکزی جذب پذیرش ، از نظر علمی و عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در هیئت مرکزی برای آن رای صادر می گردد و به موسسه یا دانشگاه ابلاغ می گردد.

راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش شامل:

شماره تماس: 9099072943

کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

منبع : درخت دانش