سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پذیرش رشته های پزشکی بر اساس سوابق تحصیلی کنکور 97

پذیرش رشته های پزشکی بر اساس سوابق تحصیلی کنکور  97

دفترچه پذیرش براساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97

شرایط پذیرش براساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97؟

رشته های نیمه متمرکز براساس سوابق تحصیلی؟

مشاوره انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی کنکور 97؟

زمان آغاز تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 97؟

و…

در این مقالع سعی بر این است که  پذیرش رشته های پزشکی بر اساس سوابق تحصیلی کنکور 97 و شرایط پذیرش را خدمت دوستان به صورت  مفید توضیح دهیم .

رشته های کاردانی نیمه متمرکز پزشکی صرفا بر اساس سوابق تحصیلی

رشته ها و دانشگاه های نیمه متمرکز  یکی از ابهامات داوطلبان کنکور سراسری می باشد اینکه چه دانشگاه هایی و درچه رشته هایی پذیرش دارند(پذیرش رشته های پزشکی بر اساس سوابق تحصیلی کنکور 97).

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز به ویژه در مناطق محروم از سال تحصیلی 95-1394 بـر اسـاس ماده (5 )قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مورخ 10/6/1392 مجلس شورای اسلامی در مقاطع کاردانی رشته های علـوم پزشـکی بـرای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و مجتمعهای آموزش عالی سلامت دارای مجوز برگزاری دوره از شورای گسترش دانشـگاههـای علـوم پزشـکی، بـر اساس سوابق تحصیلی، نسبت به پذیرش داوطلبان بومی و انجام مصاحبه اقدام نموده است.

لیست رشته های نیمه متمرکز کنکور 97

پذیرش رشته های پزشکی بر اساس سوابق تحصیلی کنکور 97 در کاردانی نیمه متمرکز (شامل: بهداشت عمومی ـ بهداشت خانواده، بهداشت عمومی ـ مبارزه با بیماریها، بهداشـت محیط، علوم آزمایشگاهی و هوشبری) دانشکده و یا دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

اگر در این مورد سوالات و ابهاماتی دارید با مشاوران تحصیلی در ارتباط باشید.

جهت دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری علوم تجربی 97 بر لینک زیر کلیک کنید

دانلود راهنمای دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری علوم تجربی 97

 جهت دانلود دفترچه پذیرش براساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97 بر لینک زیر کلیک نمایید

دانلود دفترچه پذیرش براساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97

گزینش دانشجو در رشته های نیمه متمرکز پزشکی کنکور97:

روش های گزینش دانشجو در کدرشته محل هایی که پذیرش آنها براساس آزمون سراسری(بانمرات آزمون واعمال مثبت سوابق تحصیلی)می باشد.

 گزینش دانشجو به روش متمرکز:

روش گزینش متمرکز، روشی است که فقط نمرات آزمون و حسب ضوابط سوابق تحصیلی داوطلبان واجد شرایط ملاک و مبنای پذیرش قرار میگیرد و اسامی پذیرفتهشدگان در یک مرحله و به طور یکجا اعلام میگردد. در این روش هر داوطلب با توجه به شرایط وی (از نظر سهمیه، بوم و …) و بر اساس نمره کل اکتسابی در زیرگروه مربوطه، به اولین کدرشته انتخابی که از نظر علمی برتری دارد (در مقایسه با سایر داوطلبانی که شرایط مشابه وی را دارند)، در صورت وجود ظرفیت معرفی میشود.

گزینش دانشجو به روش نیمه متمرکز:

-روش گزینش نیمه متمرکز، روشی است که اسامی پذیرفته شدگان نهایی به صورت قطعی و در یک مرحله اعلام نمیشود. برای رشته هایی که نیـاز بـه اقـدامات دیگـری نظیـر مصاحبه، معاینه، آزمون عملی و یا علمی جداگانه دارد، بعد از اعلام نتایج نهایی رشته های متمرکز و از بین آن دسته از داوطلبانی که کد اینگونه رشته ها را انتخـاب کـرده و در اولویت انتخابی قبل از این کدها در رشته متمرکز پذیرفته نشده اند، به صورت چند برابر ظرفیت گزینش صورت میگیرد. اسامی معرفی شدگان چند برابـر ظرفیـت بـرای انجـام مراحل مصاحبه، معاینه، آزمون علمی و یا عملی اعلام میشود. در گزینش نهایی هر یک از رشته های نیمه متمرکز علاوه بر نمرات آزمون، نتایج مراحـل فـوق مربـوط بـه هـر رشته نیز ملاک قرار داده میشود و اسامی پذیرفته شدگان نهایی اعلام میگردد.

روش گزینش دانشجو در کدرشته محل هایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی می باشد:

در راستای اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها، پذیرش برای تعدادی از رشته های تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور بر اساس سوابق تحصیلی انجام میشود در آزمون سراسری سال 1397 پذیرش در تعدادی از کدرشته محل های برخی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در دوره های مختلف اعم از: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و … با توجه به تعداد متقاضیان آنها، صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می پذیرد(پذیرش رشته های پزشکی بر اساس سوابق تحصیلی کنکور 97).

در این روش فقط معدل کتبی دیپلم داوطلبان واجد شـرایط ملاک و مبنای پذیرش قرار میگیرد و اسامی پذیرفته شدگان در یک مرحله و به طور یکجا اعلام میگردد. در این روش هر داوطلب با توجه به شرایط وی (از نظر سهمیه، بـوم و …) و بر اساس معدل کتبی دیپلم، به اولین کدرشته انتخابی که از نظر علمی برتری دارد (در مقایسه با سایر داوطلبانی که شرایط مشابه وی را دارنـد)، در صـورت وجـود ظرفیـت معرفی میشود.

 

مشاوره انتخاب رشته بذیرش براساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97

مشاوران مجرب درخت دانش برای هدایت تحصیلی انتخاب رشته منظم کنکور سراسری 97 و همچنین تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 97 همراه همیشگی شما خواهند بود. با توجه به ضرورت و لزوم دقت در انتخاب رشته کنکور 97 و دریافت مشاوره و راهنمایی برای انتخاب رشته با هر تراز نمره و کسب رتبه ای .

موفقیت شما آرزوی ماست

راههای ارتباطی با مشاوران مجرب درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرام سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش